top of page

5 omiljenih outfit-a za Boudoir fotografisanje

Boudoir fotografija je jedinstvena po svojoj formi. Najvažnije istaći da je namenjena ženama koje nikada nisu pozirale pred objektivom, a da to ide u smeru profesionalnog. Da se ne razumemo pogrešno, Boudoir nema za cilj da vas pretvara u modele, naprotiv, poenta je u jedinstvenosti žene. Boudoir jedinsvenost postiže karakterističnom formom koja nije prisutna u drugim vidovima fotografije.


Forma Boudoir fotografije je na isticanju delova tela i traženju nekonvencionalnih izraza senzualnosi kroz tretiranje tela kao pričom za sebe. Ovakav vid fotografije ima za cilj da vam otkrije drugačiju i podsvesnu sliku vas samih. Oslobadjajuće je kad se bez stida i griže svesti pogledamo u ogledalo sa malo ili nimalo odeće na sebi i osetimo se zadovoljno i poželjno. Takav osećaj podstiče Boudoir forografija. Stajati prekoputa objektiva u najitimnijem izdanju, sa svrhom da istaknete svoju senzualnost i erotičnost sa jasno definisanim ciljem – dobrog osećaja u svojoj koži.


Da bi se se ostvarila misija Boudoira, fotografisanje se odvija u donjem vešu, a teži ka oslobađanju žene od stida i predrasuda kroz potpuno ogoljavanje tela. Da biste lakše shvatile i odabrale kombinacije koje će ostvariti poentu Boudoir fotografije opisaćemo vam primere koji su se do sada najbolje poslužili celokupnom konceptu Boudoir fotografije.